038-7779830 info@transportplan.nl

 

Alle afspraken, tarieven en alle betrokken spelers kunnen in 1 overzichtelijk scherm worden weergegeven. Middels het planbord vermenigvuldigt een order zich naar één of meerdere dossiers. Via het planbord is duidelijk inzichtelijk hoeveel dossiers er nog uit 1 order gepland kunnen worden.